+48 666 857 651 r.machalski@rmfizjo.pl

W trakcie indywidualnej terapii z pacjentem wykorzystuje szereg nowoczesnych, międzynarodowych metod oraz koncepcji popartych najnowszymi badaniami naukowymi takich jak:

terapia manualna wg koncepcji Maitland, Kinetic Control, PNF, Neurac. Pracując z osobami dotkniętymi różnego rodzaju schorzeniami układu ruchu stosuje specjalistyczne strategie leczenia wykorzystując techniki manualne (mobilizacje stawowe, mobilizacje tkanek miękkich, rozluźnianie mięśniowo – powięziowe, masaż tkanek głębokich i inne formy masażu) oraz ćwiczenia terapeutyczne indywidualnie dobrane do potrzeb pacjenta (ćwiczenia stabilizacji, nauka kontroli ruchu, nauka ergonomii ruchu). Postępowanie terapeutyczne poprzedzone jest zebraniem wywiadu oraz szczegółowym badaniem w celu

obrania i wdrożenia jak najskuteczniejszej strategi usprawniania. Podczas terapii pacjentów neurologicznych np. po przebytych udarach, urazach czaszkowo-mózgowych główny nacisk kładę na funkcjonalność terapii, intensywny trening z wykorzystaniem przedmiotów użytku codziennego  jak deska do prasowania, drabina i inne, co przyczynia się  do większego zaangażowania w ćwiczenia przez pacjenta oraz wydobycia  potencjału, który jest niezbędny w procesie usprawniania.

TERAPIA MANUALNA

Jest jednym z działów fizjoterapii zajmującym się diagnostyką oraz leczeniem nerwowo-mięśniowo-szkieletowych dysfunkcji układu ruchu. W oparciu o wyciągnięte wnioski z wcześniej  przeprowadzonego szczegółowego badania oraz wywiadu  wykorzystywane są specjalistyczne strategie leczenia z  zastosowaniem technik manualnych  (mobilizacje, manipulacje, neuromobilizacje). Terapia manualna wg koncepcji Maitland wyróżnia indywidualne i specyficzne podejście do problemu pacjenta, nie ogranicza się wyłącznie do pracy w obrębie struktur stawowych włączając w proces diagnostyczno-terapeutyczny układ nerwowy i mięśniowy.

KINETIC CONTROL

Jest to koncepcja która pozwala zrozumieć jak istotny wpływ na powstawanie dolegliwości bólowych i dysfunkcji u pacjentów ma niekontrolowany, niewłaściwy ruch. Poprzez użycie szeregu testów funkcjonalnych w trakcie badania oceniana jest jakość ruchu i wyszukiwane są ,,słabe punkty” dotyczące zakresu mobilności, kontroli motorycznej i stabilności. W trakcie terapii stawia się nacisk na odtworzenie prawidłowego wzorca ruchowego poprzez naukę dynamicznej kontroli ruchu oraz pracę nad stabilizacją lokalną i globalną aktywizując odpowiedzialne za nią mięśnie. Terapia wg koncepcji Kinetic Control skierowana jest zarówno dla osób z ostrym bólem jak i pacjentów z dolegliwościami przewlekłymi w obrębie narządu ruchu.

TERAPIA FUNKCJONALNA

Jest to specyficzna forma terapii, indywidualnie dostosowana do potrzeb ruchowych zgłaszanych przez pacjenta, które w wyniku uszkodzenia struktury np. tkanki mózgowej po udarze są zaburzone lub niemożliwe. Postępowanie terapeutyczne nastawione jest na przywrócenie utraconej funkcji. Prowadząc terapię wykorzystuję elementy koncepcji PNF (ang. proprioceptive neuromuscular facilitation) nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu oraz wiedzę zdobytą w trakcie innych szkoleń i wieloletniej pracy z pacjentami.